klachten

 

Patiënten, verwijzers of anders betrokkenen die niet tevreden zijn, kunnen dit bespreken met een begeleider van het Mobiel Team GGZ. Patiënten die dit te moeilijk vinden of zich niet gehoord voelen, kunnen ook beroep doen op de Ombudsfunctie Patiëntenrechten (Vlabo)

via:
GSM: 0497 47 70 67 of 0497 47 70 66
E-mail: vlabo@ombudsfunctieggz.be