Artikel 107

 

Artikel 107 van de ziekenhuiswet biedt de mogelijkheid aan ziekenhuizen om psychiatrische bedden buiten gebruik te stellen met behoud van de financiering. Artikel 33 van het decreet op de CGG maakt het mogelijk dat Centra geestelijke gezondheidszorg 10% van hun budget aanwenden in het kader van de zorgvernieuwing. De bedoeling is een hulpverlening uit te bouwen die beter is afgestemd op de zorgnoden van de psychiatrische patiënt, en dit zowel voor nieuwe patiënten in crisis als voor langdurig zorgafhankelijke patiënten.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan het verbeteren van de samenwerking tussen verschillende partners en over verschillende sectoren. De beoogde hervorming kiest ook uitdrukkelijk voor een andere visie op de zorg en begeleiding van de psychiatrische patiënt. Er wordt gekozen voor een ‘herstelgerichte’ visie, een benadering die het persoonlijke herstelproces van patiënten en het hervinden van de regie over het eigen leven centraal stelt. Meer info over dit zorgvernieuwingsproject vindt u op www.psy107.be.