Home

Campus Oudebaan omvat:

Kliniek:

De nieuwe kliniek is opgezet als een kleinschalig huiselijk project voor mensen met (ernstige/complexe) psychiatrische problematiek.
Lees meer..


't Collectief:

’t Collectief is een activiteiten- en ontmoetingscentrum voor mensen met een psychiatrische problematiek, die niet of nog niet ten volle kunnen deelnemen aan alle aspecten van het maatschappelijk (samen-)leven.
Lees meer..

Mobiel Team :

Artikel 107 van de ziekenhuiswet biedt de mogelijkheid aan ziekenhuizen om psychiatrische bedden buiten gebruik te stellen met behoud van de financiering. Artikel 33 van het decreet op de CGG maakt het mogelijk dat Centra geestelijke gezondheidszorg 10% van hun budget aanwenden in het kader van de zorgvernieuwing. De bedoeling is een hulpverlening uit te bouwen die beter is afgestemd op de zorgnoden van de psychiatrische patiënt, en dit zowel voor nieuwe patiënten in crisis als voor langdurig zorgafhankelijke patiënten.
Lees meer..