praktische info Folder

’t Collectief is een activiteiten- en ontmoetingscentrum  voor mensen met een psychiatrische problematiek, die niet of nog niet ten volle kunnen deelnemen aan alle aspecten van het maatschappelijk (samen-)leven.

’t Collectief is een plaats waar je naargelang je eigen interesses en mogelijkheden kan deelnemen: vrijblijvend aanlopen of je op meer duurzame wijze engageren, omdat je nood hebt aan contact met anderen, aan een  vrijetijdsbesteding of je wil een zinvolle activiteit (een product maken of dienst verlenen aan anderen)  waarin je een beetje -of toch liever meer? - verantwoordelijkheid wil opnemen,…

Dit kan binnen  ons gevarieerd aanbod:  we hebben hier een bakkerij, een papieratelier, crea-atelier met winkelfunctie, een resto-keuken, een secretariaat, een tuin met dieren en groenten, een bijenatelier, een kantine en een waaier aan sport- en ontspanningsmogelijkheden.
We zien activiteit, arbeid en ontmoeting als evenwaardige pijlers van onze werking en richten de aandacht steeds  op  je sterke punten zonder daarbij kwetsbaarheden over het hoofd te zien.
Vertrekkend vanuit de idee van gelijkwaardigheid en participatie, ingebed in een clubwerking, kan je een bepaalde graad van engagement aangaan, niet alleen naar elk van de  ateliers,  maar ook in de uitbouw van het activiteiten- en ontmoetingscentrum zelf.

Kernidee hierachter is dat kwetsbaarheden mensen niet hoeven tegen te houden om een plek te verwerven, in het ’t Collectief maar ook daarbuiten: een voorzichtige opstap naar eventuele trajectbegeleiding binnen een meer arbeidsgericht kader in samenwerking met de arbeidszorg-initiatieven uit de regio.