KRACHTVERSTERKEND

[ DAGBEHANDELING]

Deze groep richt zich tot patiënten met een diverse problematiek, zoals angst, depressie, burnout, identiteitsvragen…

Binnen de krachtversterkende groepstherapie richt men zich op het onderkennen van de behoeftes aan verandering, het verhelderen van de doelen, het uitvinden van wat werkt om dichtbij de doelen te komen en ten slotte: het doen wat werkt. De patiënt bepaalt de eigen doelen, gericht op de gewenste toekomst. Eigen kracht en hulpbronnen worden ingezet.

De opnameduur (dagbehandeling) bedraagt maximum 4 maanden.

Meer info:
Groepsbegeleiding 016 241 136

 

- p://www.adobe.com/nl/products/acrobat/readstep2.html" target="_blank">.-

.