KOMPAS

[ DAGBEHANDELING]

Kompas richt zich tot patiënten met diverse problematieken, zoals stemmingsklachten, relationele problemen, aanpassingsproblemen, angst en alcohol, ...

De Kompas-groep begeleidt patiënten op een herstelgerichte manier naar verduidelijking van hun hulpvraag en probleemgebieden. Dit gebeurt aan de hand van observatie, screening, individuele en groepsgesprekken o.l.v. een multidisciplinair team, waarbij er veel aandacht uitgaat naar de context van de cliënt.

De opnameduur (dagbehandeling) bedraagt maximum 6 weken.

Tijdens of na een opname kan worden doorverwezen naar ambulante (na)zorg of (semi)residentiële zorg.

Meer info:
Groepsbegeleiding 016 241 137


.

 .-

.