INZICHTGEVEND

[ DAGBEHANDELING ]

Deze groep richt zich tot patienten die mede door hun geschiedenis onvoldoende basis hebben om de uitdagingen van het dagdagelijkse leven het hoofd te bieden, die geconfronteerd zijn geweest met complexe situaties in het verleden.

Tijdens de sessies van de inzichtgevende psychotherapiegroep gaan de groepsleden op verkenning om inzicht te verwerven in de patronen en overtuigingen die bepalend zijn voor hun zelfbeeld en hun belangrijke relaties. Er wordt stil gestaan bij blokkades uit het verleden die belemmerend zijn om verdere stappen te zetten. De doelstelling van deze therapiegroep is inzicht verwerven in jezelf en anderen, zodat nieuwe contacten en benaderingen (met/van jezelf en anderen) mogelijk zijn.

De opnameduur (dagbehandeling) start met 3 maanden, tot een maximum van 6 maanden. De behandelende arts evalueert de noodzaak tot verlenging of doorverwijzing naar andere zorgpartners.

Meer info:
Groepsbegeleiding 016 241 133

 

 .-

.